Kontakt

Zastúpenie pre SK:

DESITIN PHARMA  s r.o.

Trojičné námestie 13
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Telefon: + 421 2 5556 3810
E-mail: desitin@desitin.sk

Web: www.desitin.sk

Facebook Merz Spezial

Instagram Merz Spezial

Výrobca:

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main
Německo

Viacej o produktoch